Kivitäkete parandamine


• Pese parandatavad pinnad veega.
• Puhasta pinnad silikooni pesuvahendiga.
• Kasuta paranduseks õiget tooni parandusvärvi + pudel pintsliga.

Kui kivitäketes esineb ka roostet, siis oleks enne värviga katmist mõistlik kasutada ka roostekrunti.